HASTA HAKLARI

Hasta Olarak Haklarımız;

*Hizmetten Genel Olarak Faydalanma,

* Bilgilendirme ve Bilgi İsteme,

* Sağlık Kuruluşunu ve Personelini Seçme ve Değiştirme,

* Mahremiyet,

* Rıza,

* Güvenli Ortamda Sağlık Hizmeti Alma,

* Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme,

* Saygınlık Görme ve Rahatlık,

* Ziyaretçi ve Refakatçi Bulundurma,

* Şikayet ve Dava Hakkı

 

Hasta Olarak Sorumluluklarımız;

* Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranma ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket etme,

* Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verme,

* Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelme ve tedavinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunma,

* Randevu tarih ve saatine uyma ve değişiklikleri ilgili yere bildirme,

* İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterme,

* Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmama,

* Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta iletişim birimine başvurma.