CHECK-UP HİZMETLERİ

CHECK UP önlenebilir hastalıkları başından yakalayan koruyucu sağlık kontrolüdür.

Check-Up için hastanemize gelmeden önce;

*Varsa daha önce yaptırdığınız tetkiklerin sonuçlarını beraberinizde getiriniz.

*10-12 saatlik gece açlığıyla, sabah saatlerinde hastaneye geliniz.

*Tetkik sonuçlarınızı etkileyebileceğinden; bir gün önce kırmızı et, aşırı miktarda tatlı, alkol ve gaz yapıcı yiyeceklerden uzak durunuz.

*Kullanmakta olduğunuz ilaçları yanınızda bulundurunuz.

*Gebelik olasılığınız varsa bunu check up doktorunuzla paylaşınız.

*Sağlıklı bir yaşam için yılda 1 kez Check up yaptırmanızı tavsiye ediyoruz.

CHECK UP TAHLİL VE TETKİLER

 Kanser ve tümör tarama testleri:

CEA:Tarsinoembriyonik antijen olarak adlandırılan, bağırsak, prostat, karaciğer, akciğer, mide, meme ve over (yumurtalık) gibi kanser türleri için genel tarama testidir.

CA 125 (kanser antijen 125 ): Özellikle yumurta ve over (yumurtalık) kanserlerinin tespitinde kullanılan bir antijendir.

PSA (Prostat Spesifik Antijeni):Erkeklerdeki prostat bezindeki iltihap ve ya kanser tespiti için kullanılan bir tetkiktir.

Romatizmal analizler:

ASO: Daha önceden geçirilmiş bir streptokok bakterisinden oluşan enfeksiyonu gösteren testtir. Sonucunun yüksek çıkması romatizmal hastalıklara yatkınlığı gösterebilir.

CRP (C-reaktif protein): Vücutta düşük seviyede bulunan, tanıdan daha çok, klinik şüpheleri desteklemek amacıyla kullanılan bir proteindir. Yüksek olması durumunda, vücutta iltihap ve ya bir enfeksiyon olduğunu söylemek mümkündür.

RF (Romatoid Faktör): Genellikle eklemleri etkileyen ve enflamatUA-46091566-1r bir hastalık olan romatoid artriti tanı amacıyla kullanılır.

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve testleri:

ELİSA: HIV (insan bağışıklık yetmezlik virüsü): AIDS hastalığıyla karakterize bir virüstür. Bu virüs vücuda girdiği andan itibaren yaklaşık 3 ay içerisinde, vücudun savunma mekanizması bu virüsle savaşmak için özel antikorlar üretir. Bu antikorları ve antikor oluşumuna sebep olan antijeni tespit etmek için ELİSA testi kullanılır.

Anti-HIV 1+2:HIV P24 antijenini tespit amaçlı kullanılan, AIDS virüsün vücuda alımından yaklaşık 2 hafta sonra, erken tanı için kullanılan bir testtir.

HBsAg: Vücutta bulunan Hepatit B antijenini tespit amacı kullanılan testtir.

Anti-HBs: Hepatit B virüsünün yüzey antijenine karşı, vücut tarafından üretilen protein yapılı antikoru tespit amaçlı uygulanan testtir.

Kansızlık testi:

Hemogram 18 parametre: Kan sayımı sonuçları, hematolojik ve diğer birçok sistemle alakalı tespit imkanı sağlar. Eritrositlerle (kırmızı kan hücresi) ilgili olarak genellikle Hgb(hemoglobin), Hct(hematokrit), MCV, MCH, MCHC testleri yapılır. Anemi durumlarında ise Hgb ve Hct düşük değerlerde seyrederken, MCV, MCH, MCHC tarama amaçlı kullanılmaz. Kansızlık ile ilgili ve kansızlığa sebep olabilecek kronik hastalıklar ile ilgili ön bilgi verir. 

Yağ (lipid) profili:

Total lipid:Kanda bulunan tüm yağların toplamıdır. Yapısında yaygın olarak kolesterol ve trigliserid bulunur.

Kolesterol Total: Kandaki iyi (HDL) ve kötü (LDL) kolesterolün toplamıdır.

HDL (iyi huylu kolesterol): Karaciğer ve bağırsaklarda üretilen bir lipoproteindir, Vücutta yüksek miktarda bulunması, damar sertliği ve ateroskleroz gibi hastalıklara karşı koruma sağlar. Egzersizle değerleri yükseltilebilir.

LDL (kötü huylu kolesterol):Karaciğerde üretilen, düşük yoğunluklu, kan yoluyla kolesterolü taşıyan lipoproteinlerdir. Yüksek olması durumunda, damar tıkanıklığı, damar sertliği ve kalp rahatsızlıkları riski artar.

VLDL kolesterol: Kötü huylu kolesteroller gurubuna dahildir. Bağırsaktaki yağların depolanmasına yardım eder. Ayrıca kan damarlarında ki LDL reseptörlerine bağlanarak, damar sertliği ve damar tıkanması gibi rahatsızlıklara meydan hazırlar.

Trigliserid: Kandaki gliserol ve 3 yağ asidinin birleşmesinden oluşan bir yapıdır. Kanda, kolesterol ile beraber yüksek miktarda bulunduğu takdirde, damar tıkanıklığı ve kalp hastalıklarına ortam hazırlar. Bu yüzden kolesterol değerleri ile beraber kontrol edilir.

Biyokimya testleri:

Sedimentasyon: Maligniteler, enflamatUA-46091566-1r hastalıklar, romatizmal hastalıklar, akut ve kronik enfeksiyon hastalıkları gibi rahatsızlıklarda başvurulan testtir.

Kan şekeri testi: Vücuttaki glukoz miktarının, şeker hastalığı tanısı ve vücuttaki karbonhidrat metabolizmasının analiz edilmesi için uygulanan testtir.

Üre testi: Böbreklerdeki işlev bozukluklarından dolayı düzeyi artan bir proteindir. Karaciğerde üretilen üre; böbrek işlev bozukluğu, karaciğer yetmezliği tanısı amaçlı kullanılabilir.

Kreatinin: Kan testi böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.Biyokimya testidir.

Kalsiyum testi:
 Kemik ve kalp damar sistemi için destekleyici olan kalsiyumun kandaki değerlerinin analiz edilmesidir. Eksikliği kemik hastalıklarına ve kalp ritimlerinde bozulmalara neden olur.

Demir testi: Vücuttaki demir seviyesinin kontrolü haricinde, Anemilerin detaylı tanılanmasına yardımcı olur.

Demir bağlama: Demirle birlikte ileri tetkik için değerlendirilen testtir. Demir eksikliğinden kaynaklanan anemilerde (kansızlıkta) demirin taşınma potansiyeli ile ilgili bilgi verir.

Sodyum: Hücre dışında bulunan sıvının en önemli elektrolittir. Vücutta osmotik basınç, asit baz dengesi, sıvı elektrolit dengesi değerlendirilmesinde etkin rol oynar.

Potasyum: Hücre içinde en çok bulunan elektrolittir. Sodyumla beraber sinir ve kas sisteminin foksiyonlarında önemli rol oynar. Kalp hastalıkları, asit-baz dengesi, ve tansiyon hastalıklarının erken tanısında önem taşır.

Klorür: Hücre dışında en çok bulunan elektrolittir. Vücuda alınan klorürün büyük bir bölümü bağırsaklarda emilir ve idrarla atılır. Genellikle asit-baz ve elektrolit dengesi ve su metabolizmasının analizinde kullanılır.

Albumin: Kan plazmasında bulunan en yaygın proteindir. Karaciğer fonksiyonlarının bozulması, travma, yanık gibi durumlarda vücuttaki yoğunluğu düşerken, hücre plazmasındaki su yoğunluğunun azalmasıyla beraber, vücuttaki yoğunluğu artar.

Tam idrar analizi: İdrarda bulunan, kum, protein, albümin, ürobilinojen, ürobulin, nitrit ve keton, iltihap gibi durumları tespit eder. Böbrek ve idrar yolları hastalıklarında teşhis için kullanılan önemli bir analizdir.

SGOT-AST: İlk olarak kalp ve kas hücrelerinde, sonrasında ise böbrek, karaciğer, beyin, pankreas, dalak ve akciğerde oluşan doku hasarlarını 12 saat içerisinde belirleyen testtir.

SGPT-ALT: İlk olarak karaciğer ve böbrek hücresinde bulunur, sonrasında kalp sistemi ve iskelet kaslarında bulunur. Akciğer, pankreas ve dalakta en az seviyede bulunur. Genellikle hepatit ve siroz gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların etkilerini gözlemleme ve karaciğer hastalıklarının tanısında kullanılır. Bunun yanı sıra, karaciğer hücresi ölümü, kalp yetmezlikleri, şoklar, travmalar, karaciğer tümörleri, kalp krizi, gebelik zehirlenmesi gibi durumlarda seviyesi artıyor.

Gama Glutamil Transferaz (GGT): Pankreas, karaciğer ve böbreklerde bulunan bir enzimdir. En sık böbrekte bulunmasına rağmen, genellikle karaciğer hastalıklarının tanısında kullanılır. Ayrıca kolon ve göğüs kanserlerinin tanısında yol gösteriyor.

Görüntüleme Yöntemleri

Akciğer Grafisi: Bronşitbronşiolit v.b. gibi akciğer hastalıkları, zatürre, verem, akciğer tümörü ve yara gibi durumların teşhisine yardımcı görüntüleme yöntemidir.

EKG: Elektrokardiyografi diye adlandırılan bu yöntem ile, kalp kası ve sinir iletileri incelenir ve ayrıca ritim bozuklukları ve kalp krizi gibi durumlar teşhis ediliyor.

Tüm Batın Ultrasonu: Karaciğer, safra kesesi, safra kanalı, üriner sistem, mesane, yumurtalıklar, böbrekler gibi iç organları görüntüleme ve rahatsızlık durumlarında teşhis için kullanılıyor.

Jinekolojik Ultrason: Rahim ve yumurtalıklarda olan düzensizlik, kist ve tümör gibi oluşumları görüntüleme yöntemidir.

Tiroid ultrasonu: Boynun ön tarafında bulunan tiroid bezinin boyutlarındaki değişimi, nodül vb. oluşumları tetkik etmek amaçlı yöntemdir.

Meme Ultrason ve Mamografi: Memede hastalık, kist