Çevresel faktörler ve genetik yatkınlıklarımız ile belirleyemediğimiz bazı hastalıklar olabilir; Önemsiz gibi görünen bir bulgunun, önemli bir sağlık probleminin ön habercisi olabileceği düşüncesi ile; Koroner arter, böbrek ve karaciğer hastalıkları, hipertansiyon, hiperkolesterolemi, diyabet, kanser gibi erken ve doğru tanımlanmış hastalıkların tedavi başarısının o denli yüksek olacağı unutulmamalıdır!

Check-Up Nedir?

Bireylerde yaş, cinsiyet, genetik ve çevresel faktörler ışığında belirti vermeyen olası hastalıkların erken tanı ve tedavisinin sağlanmasına yönelik periyodik sağlık taramasıdır.